Tudert tar anamek, tudert tar tilelli

0 46

 

 

 

 

 

 

Kigan n tsutiwin ayed tucckit ammas n isaffen d waqqiwen izwan, ar tettinigt anamk i tudert-nnek ibberwin amm waman iṛekkiẓen ig negyen isaffen g wayyur n ɣuct. Temmuddit s tuggugt ula anmila. Teẓrid azaɣar, tezdeɣt Tiniri, tuwned i udrar, tezgert ill, tekkid timura n imellalen d wungalen. Testarad, temsagard d medden d gar medden, tmuydet iḍan, teswid aɣisim anaḍfat d umaṛẓag, teččid, trurid, turmed akkw mayed ittetta ufgan. Tekcemt idlisen n tsekla ula win tfelsaft. Teɣrid i Gabriyil Garsya Markiz (Gabriel Garcia Marquez), teɣrid i Jurj Urwil (Goerges Orwell), tsukkid ɣef Kamu (Camus) d Mɛemmri, teggezd ɣef Uzergi d Caca, tmuyded ɣef Kaysa d Mhenni, Usus d Farras. Teɣrit allig teɣwrit tsemmezdit amm temɣart ittarun.

Tsawld tutlayt n Mulyir (Molière) ula tin Ciksppir (Shakespeare), tin Abu Nawwas ula tin Sirvantis (Cervantes), Tin Gut (Goethe) ula mayed igen tantala n tmaziɣt, turmed akkw ad tsiwled awal n Samuray is ur tettafad anamek i tudert. Taẓumd i wakuc imeddihdi, teqqimed s laẓ ur ta akw tɣiy tfekka-nnek i buheyyuf. Teẓẓullid g tmezgadiwin tiferqacin ittkaren s uḥenjif d tzamma. Teṭṭsiḍ, tullid, tmedzed, tɣilfed. Tenzeɣd, teglid, truḥed, tugured, teddit, tedweld-d… Tennaɣed, tfestid, tsawled. Teqqled s unamek n tudert.

Tusid aɣanib, tsersed tawriqt, twarged, teccfed g ineɣlan d tkerkas d tidet ijlan, tfelsed g tḥellal is ur tettafad anamek i tudert. Asafar n waṭṭan illa tama-nnek, ur yaggug, ur yeɛriq. Hu-t g tewlaft, g ugama, g udrar, g uzaɣar, sskert g dinna tekkit. Tanemmirt i TLELLI. « Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai », amen yettirir Fransis Gabril (Francis Cabrel).

Tanemmirt acku tsenfled anamek n tudert-inu.
Tanemmirt acku trurid-d asirem i wussan-inu iddan g tawsert tar tuɣalin.
Tanemmirt acku da i-tsawald meqqar idrus wawal-nnem, ggadin winna yugin awal-nnem.
Tanemmirt nnem acku tellid, isineɣ is tellid d mani g tellid, tisind is lliɣ. Iriɣ ad nili s sin. Anamek n tudert d tilelli.

Baha Mansub

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.