TIDET D-IFFΓEN SEG WANU!

0 149

Ar ittuyalas nwis mnaggarent yan wass Tidet d Tḥellalt …
– Azul, ayed as-tenna Tḥellalt.
– Azul, as as-d-trura Tidet.
– Iẓil wass-a, ayed as-terna Tḥellalt.

Ur tt-tumin Tidet, teddu ad tekkes amiji. Idetta wawal n Tḥellalt.

– Iẓil wass-a, ayed as-tenna Tidet.
– Iɣuda ugwelmam, ayed tenna Tḥellalt s uzmumeg.

Tzuḥ Tidet ɣer aman ad ɣer-s tger tiṭṭ is iɣuda, tukez is ur da ttini Tḥellalt xes tidet, tsuggez iɣef ɣer akal. Trul Tḥellalt, tenna : ɣudan waman, kker ad neccef ! Teṭṭas Tidet aman s iḍuḍan. Tga Tidet taflest-nnes g Tḥellalt. Kksent s snat iḥruyen ggwzent ad ccfent. Ur nn-tekki Tḥellalt kigan tali-d. Telsa iḥruyen n Tidet. Teddu. Tidet ur tezmir ad tles win Tḥellalt, ar tteddu s uḥeẓẓud. Kud tetteddu tt-d-ttiẓiren imdanen akw, behḍen s umata g waddad-nnes. Tewwesken, tettuzrey.

Tufa tidet mnid-as yan wanu, taɣt-inn. Imki as-yuf i umata tayri n Tḥellalt iɣensen tidet ɣef Tidet tt-igan seg uẓur.

Tamawalt :

Amiji : Le doute
Aḥeẓẓud : Nudité

Behḍen : Surpris.

Jun-Liyun JIṚUM (Jean-Léon Gérôme), 1896.
Asuɣel ɣer Tmaziɣt : Anumid SMUN.

 

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.