Caca

Tajmilt i Caca: Rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt !

0 21

Bḍan imaziɣen ɣef sin, wid istin ad gen ka yaḍen, d wid istin ad qqimen d imaziɣen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tɣawsiwin n wiyyaḍ, d wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen. Imeggura ddeɣ diɣ bḍan ɣef sin, wid istin ad ttnaɣen ɣef tmentilt nnsen s tutlayin nniḍen, d wid stin ad fellas ttnaɣen s tutlayt nnsen. Widddeɣ diɣ bḍan ɣef sin: wid istin ad ttnaɣen g tuffra d wid istin ad ttnaɣen ur ggwiden, ur kkulen, ur kukren g ucengu ula qqlen s tnemmirt d wayyuz n uxendallas. Muḥa Caca, tamella i yiman-nnes, yan seg imaziɣen yusin ɣef wadaw nnes aggwa n wad ittrara ɣef tmaziɣt s tmaziɣt. D netta i yuran ungal amezwaru ittyaran s tmaziɣt g Lmeṛṛuk: “rreẓ ṭṭabu ad d-teffeɣ tfukt”.

Tadyant n Tlaytmas, ict n terbat innaɣen mgal tametti, tawacunt ḥma ad tidir tilelli tudmawant. Nettat d tarifiyt izedɣen di Hulanḍa. Meqqar infel wakal ɣef tettidir, insayen qqimen amen llan deg idurar n Arrif: tagerrawt tazaykut ittannayen g tmeṭṭut kra n imiss ittarun, ur ɣares anelli ula ul, ur da teswingim, ur da tettḥulfu. D tahulandakt d iqqan ad traja babas ḥma ad as-ifek tifawt tazegzawt iwakken ad tegg may tra g tudert-nnes. Tenker tger aɣuyyi mgal iwdan immutren mamek ttidiren wiyyaḍ, ttun iɣfawen nnsen. Aha, tettini :” min dawem iraḥen g tudert-inu???” Ma rad terbeḥt a buqeẓẓuɣ mara teqqim terbat d tamwudt, ur tetteqqu, ur tettsudum, ur tettiri, ur tkessen? Ma rad ak-d-irnu? Maɣ allig truram uddur nnwen maṛṛa, teggumd ger iḍaren n tewtemt? Amm iseqsiten-ad af irura wungal n Caca. Ittyara s yat tutlayt ilemḍen, ur tt-issizdeg seg tguriwin n teɛrabt d tesbelyunit. Meqqar ur ittyara wungal s kra n tmamekt taseklant bahra iddzan, g tella kigan n taḍfi, ila atig, yuklal ad ittuɣer. S umedya diges imsawalen ɣezzifnin kigan allig immera ad tessent manwa isawalen. Amallas, iffeɣ awal, yajj iwriken da sawalen amm is d kra n tmezgunt tar iɣef, tar iḍaren.

“Caca, issen akkw manaya. Awettas-nnas ad yini nwis nezmer ad nara ungal s tmaziɣt” ayed i-yenna yan t-immuqqsen dat ad immet. Dɣi illa wattayen s 50 n wungal g Meṛṛuk.

Tiremt d-iddan ad awen(t) siwleɣ ɣef wis sin. Imaziɣen ibḍan, sulen ard munen g beṭṭu-nnsen fkin-as azal i beṭṭu g jaj n tamunt. “ahawsen yebbwas” [Aha wissen yiwwen wass] !

Baha Mansub

Tagged with: , ,
Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.