Σumar DERWIC

M A Γ R I B I S T A N

0 73

Inger tmezgida d tmezgida timezgida
Ur illi g twada-a γas uγul d yiwda !

Addu-d rnu-d afud
A nesseknu agdud !
Keyyin ad tesmulud
Ddaw id gar amud.
Utaγ winna innan :
“Ttrataγ izerfan ! »
A nesfest akw iyḍan
Issiḍinen imeẓγan !

Inger tmezgida d tmezgida timezgida
Ur illi g twada-a γas uγul d yiwda !

Da, ifulki wakal
Ig aγ-ig isemḍal;
Nader digsen i yimal
N tlelli-nneγ d uzal.
Idda udrim a yu
Ig aγrab d yiflilu ;
Da, igellinen walu
Mayed umẓen γas uhu.

Inger tmezgida d tmezgida timezgida
Ur illi g twada-a γas uγul d yiwda !

Timezgida, wi iγran,
Kennu i tussna d ufgan,
Ur nenezza i yiḍan:
Aseḍṣu nil yiγerfan !
A nellef i tmara,
Diγ nanef tiwura
Neẓẓall akw tafrara
S uwengim teγwma tara.

Inger tmezgida d tmezgida timezgida
Ur illi g twada-a γas uγul d yiwda !

Σumar DERWIC

Tizi n Yimnayen g 16 mayyu 2959

28- 05- 2009

—————————————————–

Amawal (vocabulaire): ssiḍen: rendre malade; aγrab: mur; afgan: homme; aseḍṣu: moquerie; llef: divorcer; tiwura: portes; tara: liane

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.