Tawlaft n Ṭaleb Rabaḥ ttuyasey g usmel n ©algerie-focus.com

Dujanbir n tmettant: Dda Lḥusin Ayt Ḥmad d Dda Ṭaleb Rabaḥ ggzen akal

0 120

Aksil AFERSIG: Ilula-d g Tfilalt. Imγur g ufrekla, g iγra. Iγra g tesdawit n Yimtγren, iγra Fṛansa g ifukk taγuri-nnes g yinagrawen isenselkamen. Aksil issker asmel n Afersig.com g itturu ineγmisen n tsenselkemt d tγellist.

Dujanbir n useggwas-a iga win tmettant, tamettant n yigejda.

Yiwen g yigejda n uẓawan, anaẓur Dda Ṭaleb Rabeḥ, ittuyassenen s tezlatin-nnes d-yuwin γef tudert akw s imukrisen-nnes, immut ass n aram 09 dujanbir g tzuyi n 85 n useggwas. Ilul-d g yiγrem n Tizit, aseggwas n 2880.

Ass n ahad 10 dujanbir 2965 irgag udrar n Jerjer s tmettant n yigjdi ameqran n uzarug Adzayri Dda Lḥusin. Ilul-d g yiγrem n At Yaḥya ass n 07 Γuct 2876. Yamu g tẓa mi qqaren “arraw n la Tousaint” intan aγwweγ n Dzayr γef Fṛansa. Yuder Dda Lḥusin ass n 19 Dujanbir 2965 g Yiγrem g d-ilula.

Fsis γifsen akw a yakal.

Yaru-t: A. AFERSIG

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *