Muhend

DDIΓ

0 190

Ddiɣ

Ddiɣ d zman ruḥeɣ rekbeɣ aḍu yettnadin

Rseɣ di tmura n tirga yerran azal i tilin

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d umezruy yettawin ɣer iẓuran n zman

Ufiɣ takerrist turez tidet-nni ur nnan

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d wid yettgallan tagallit n jmiɛliman

Iseɣ i ten-isbedden yeɣli ur t-walan

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d tid-nni yegren irebbi i tmeddurt

Tewwet-d tmedda tesserjef tamurt

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d ubrid yettawin akkin i tmuɣli

Anda ur d-ttuɣalent wallen akkin i yigli

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d tinitin yettergigin si beqqu

Nudant aman ur ufint mmutent s wudɣu

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d yimesli n wul d izen n talsa

Taggara yiwen ur s-yesli imi yettlala

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ di rrkeb iẓeɛlak ɣer tmurt n uṣekkak

Ẓriɣ afud mi yerreẓ ur yufi leslak

Nekk smuqquleɣ

Ddiɣ d tsuta yesɣersen amrar n tuggdi

Ẓriɣ agdud yerrẓen yelmed ibeddi

Nekk smuqquleɣ.

Yaru-t: SALEM ZINYA

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Unuγ n Muḥend Ameẓyan SΣIDI

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.