Tamara de Lempicka

Berru

0 230

Dihya Lwiz (LEZZAYER): Tlul deg Tewririn, Iɣzer Ameqran, tawilayt n Bgayet. Tettheyyi Master 2 deg le management.
Tettaru s snant n tutlayin, taɛrabt akked tmaziɣt

Tbedd sdat n lemri, tettmuqul udem-is kerzen iseggasen. Temceḍ acebbub-is, terra lekḥul i wallen-is akked uzeggaɣ ɣef yicenfiren-is. Twexxer ɣer deffir, twala tayeḍ di lemri, d tameṭṭut tecbeḥ ɣas akken tɛedda rebɛin.

Tessuk afus-is ɛef yidmaren-is i yebdan ɣellin. Teddem talaba n lehrir telsa-tt. Teffeɣ-d si texxamt n yiḍes, iqubel-itt-id wudem n yelli-s Maysa. Tettmuqul-itt seg yiḍarren ɣer uqerruy, tcebbeḥ amzun t-teddu ɣer tmeɣra.

– Akka ara tefɣeḍ ?
– Ur yelha ara ?

– Ɣileɣ ɣer tmeɣra i t-tedduḍ. Yak d baba-m kan ara tezreḍ, neɣ yella wayen nniḍen ?
– Ayen ɛni, baba ur yuklal ara ad iyi iẓer cebḥeɣ ?

– Ruḥ kan a yelli, ruḥ. Ɣur-m kan ssiwel-iyi-d mi tewḍeḍ.

Tekka tawwurt teffeɣ. Teǧǧa-yas-d axxam d asemmaḍ, d ilem. « Acḥal iseggasen-aya ur d yesteqsa ara ma tedreḍ neɣ xaṭi.. tura ma yuklal a d k-m-iẓer tcebḥeḍ ? Ih a yelli n tasa, limer ad tezreḍ ». Tettmeslay d yiman-is, tebɣa ad tessufeɣ ljerḥ iqqazen deg-s am ssem.

Iṭij n yulyu s akken i ibedd di tlemmast n yigenni, yettak-d tirɣi yeskawayen ifadden. Tamdint n Bgayet mi tuki s unebdu yesrus-d ijufar-is, ad teččar d imerraḥen i d-yettassen ad faṛsen abeḥri aḥlawan id yettak yilel d wedrar n Guraya.

Cbaḥa i d-yettlalen mi ara yemlil wedrar akked yilel, ur yelli i tt-yecban. D ayen i yeǧǧan Bgayet ad tesɛu sser ur sɛint temdinin nniḍen.

S akken teffeɣ yelli-s, iḍaq wexxam yes. Teffeɣ ɣer berra, ad tbeddel abeḥri akken qqaren, ad tbeddel tikta i itezzin deg allaɣ-is. T-teddu ur iban sani, txaḍ iberdan n temdint s tkerrust-is acḥal n tikwal. Ur teẓri sanda i-tebɣa ad teruḥ. Tettwali lɣaci i yeččuren iberdan, wa yettruḥ, wa yettuɣal, wa am nettat, ɛerqent-as, ur yeḥsi anda ara yerr…

Tekcem ɣer lqahwa “Tilelli”, am yal tikkelt. Mi yennuɣna wul-is, tebɣa ad tettu, ad truḥ ɣer din, ad teṭṭef tasga ɣer tama i qublen ilel. Mi tḍqer allen-is ɣur-s, ad tekcem di tsusmi, ad tezder deg ilem. Mi d-tuki, ad teddem imru ad tjerred ayen i d-yuǧew wallaɣ-is d tikta.
– Zemreɣ ad qqimeɣ yid-m ?

Temmuqel Ǧamila ɣer win i as d-yettmeslayen, teččat s wallen, tebɣa ad tesmir zɛaf-is deg-s, maca tessusem, tuɣal ɣer wayen tettaru. Ur s tgi azal, amzun ulac-it sdat-s. Netta yugi ad inaqel syin, yettraju ad tini kra. Yuɣal yenna-yas :
– D acu i yerḥan medden, ma neddukel i tafat n wass, ma ṭfeɣ-d afus-im, ma ukreɣ-d imi-m s tayri. D acu i ten yerḥan ma neqqim i tziri, ma walaɣ udem-im tessared-it tafat, ma nugmed si tliwa n lbenna ur nettfaka.. a tin ḥemleɣ..”

Ǧamila terfed lqahwa ar yimi-s, tesmuzgut, azmumeg yeḍla-d ɣef wudem-is. Netta mi d-yekfa awal, yerfed akersi yeqqim sdat-s.

– Amek armi i d-yegra ɣur-k ? Acḥal ttnadiɣ fell-as.

– Tettuṭ da, ɣef ṭabla mi truḥeḍ. Ur d tusiḍ ara ɣer da, ɣur-m qrib ayyur, ɣileɣ ur d-tettuɣaleḍ ara.

Teqqim tewhem, tebɣa ad tegzu anwa wa werǧin tessin ad d-yedhem fella-s akka, ad as d-iɣer imeslayen i tura, ad as d-yettmeslay amzun yessen-itt d iseggasen-aya.

– D Mhenni, ma yella tebiḍ ad tezreḍ isem-iw. Kemm zriɣ d Ǧamila, tzedɣeḍ di tama ufella n temdint, tesɛiḍ taqcict fella-s xemsṭac iseggasen, tennebraḍ.

Seg wayen akk i d-yenna, teṭṭef-d kan awal-nni aneggaru, “tennebraḍ”. Ẓẓay ziɣ mi ara s tsel seg yimi aberrani. Ɣur-s ddeqs tettut, neɣ ur s tgi ara tamawt. Azmumeg-nni yuɣal-as d urfan, d zɛaf i d-yeččuren imi-s d imeslayen ur d-tenni. Terfed afenjal lqahwa taberkant, tejɣem deg-s tikkelt, terra-t ɣef ṭabla, tḍeqqer tamuɣli-s ɣer lebḥer.

Myal mi ara truḥ ad tettu d akken tennebra, sanda i-tedda ad d-temekti, neɣ yella wayen neɣ win ara tt-id-yesmektin. Yuɣal-as am tili ur netixir ulama di ṭlam. Tettawi-t di lekwaɣeḍ-is, deg ul-is, tettwali-t di tmuɣli n medden ɣur-s. Yal tikkelt mi ara d tɛeddi, ad wehhin ɣur-s, amzun d nettat i yextaren liḥala-s, d nettat i yebɣan ad ternu awal nniḍen ara yeṭṭafaren isem-is myul mi ara d yettwabder. Limer teẓri akka ara d-tegri, tili ur tezwiǧ ur d turiw, tili teqqim akken meqqar ad as inin “d tamburt”. Ladɣa di timetti-nneɣ, akken texdem temeṭṭut ur teslik seg wawal n medden.

Mi akken i tt-tefka yemma-s i urgaz amezzu i d-yekkan tawwurt ur tt-tcawer. Ur tuki d yiman-is ala mi i d-tegra deg uxxam ur tessin d urgaz ur tebɣi.

Tekcem di ttexmam, tettu win yellan sdat-s, tettu anda tella d wayen tesla. Mhenni ur yebɣa ara ad as yegzem ttexmam, yeqqim kan yettmuqul-itt. Qqimen akken kra n dqayeq. Ǧamila, mi tuki s wallen i d-yentan deg-s, tdewwer-d ɣur-s tenna-yas :
– Tekfiḍ anezzeh deg-i ? Ihi Rebbi ad isahel tura.

– Ur ḥsiɣ ara ad-teɛyu tmuɣli seg wudem yecban agur.
– D acu i tebɣiḍ ɣur-i ?

– Bɣiɣ-kem.

Tebra i wallen-is s afenjal-nni n lqahwa, tessusem. Lḥamu i d-yebdan si tɛebbuṭ-is yessaɣ di tfekka-s, tuli-tt-id tezweɣ s udem. Ɣur-s ddeqs ur s-tesli i wawal i d-yessakayen deg-s times, alami i tettu d akken d tameṭṭut am nettat am tiyiḍ.

Tekkes tezweɣ ɣef udem-is, terra-d azmumeg, ikcem-d ubeḥri n tiselbi ɣer wallaɣ-is. Mi temmuqel akken iwata, terra-d ddehn-is ziɣ yesɛa sser, yettak-d lebɣi ad tɣemmes deg-s ifassen-is, ad tagem lbenna ur teɛriḍ segmi tennebra. Tekker si ṭabla, terra nwaḍer n yiṭij i wallen-is, teḍeqqer-as-d imesalyen ur yerji :
– Azekka, ɣef zzuǧ. Tesneḍ axxam !

Ur truja ara ad sel tiririt n Mhenni, teffeɣ syin. Amzun tezra yeggugem yiles-is, yewhem. Ur yeḥsi ad tili akka, tegza ayen yebɣa mebɣir ma yezzi awal, ma yessexdem allaɣ-is akken ad as d-yaf timucuha n tayri, ara tt-id-yesseɣlin gar yiɣallen-is.

Ul-is yekkat s ljehd amzun yebɣa ad yeffeɣ seg yedmaren-is, mi tesla i usqerbeb ɣef tewwurt. Tekker ad teldi, tessuk afus-is ɣef ucebbub-is, temmuqel udem-is di lemri, tqeɛed taqqendurt-is n leḥrir ɣef tuyat-is, tezmumzeg mi tḥulfa i yiman-is tecbeḥ, mazal deg udem-is tafat akken i as teqqar yemma-s. Ladɣa abeḥri n tayri mi izdeɣ allaɣ, ur nferreẓ ara timsal, nettwali cbaḥa ula deg iɣed !

– Lɛeslama, tɛeṭleḍ…
– Dayen, ur uḥtameɣ ara..

Yessader allen-is ɣef udem-is, yeslef i tfekka-s s tmuɣli. Nettat tejbed-it deg ufus, uqbel ad d-fɣen lǧiran, tessekcem-it s axxam, tendel tawwurt. Mi iḥulfa s ufus-is yeḥma, yegguma ad yesber. Yemmeɣ ɣer tfekka-s, yurar s ucebbub-is, yuker-d tizeṭ seg yimi-s, yesseɣli talaba-s n leḥrir, yenser ɣer yedmaren-is, yezder di teksumt-is yettagem armi i d-yenfel… Nettat tefsex, tekcem amaḍal nniḍen, lbenna nniḍen i as t-ḥulfa. Temmekta-d d tameṭṭut, aṭas-aya ur ttennulen ifassen n urgaz… Zedren di sin, ttun dacu-ten, ttun anida-ten, ɣlint tlisa..

Mi yekker, yerra talaba ɣef yiri-s, teḍfer-it s wallen, tebɣa ad yeqqim cwiṭ s idis-is. Maca awal ur t-id-nni. Azmumeg n Mhenni yuɣal d taḍsa.

– Sefreḥ-iyi akka yid-k !
– Rran-d i l bac, wwiɣ-t-id

– S lehna..
– Ihi akka, ar tikkelt nniḍen.

Uqbel ad ternu awal, yendel tawwurt deffir-s, yeǧǧa-tt iman-is tewhem, yeǧǧa-yas-d tasusmi d leḥzen. Tuɣal akken tella, amzun ur d-yekcim, ur d yeḍri kra.

Tekker, terra talaba ɣef yiri-s, tbedd sadt n lemri, tessuk afus-is ɣef ucebbub-is, tkeḥḥel i wallen-is, tseggem taqendurt ɣef tuyat-is, s tnumi..

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.