“AMEDYAZ” n Jak Bril

0 111

 

 

 

 

 

 

Meqquṛeɣ amm umezruy
Iddren mekta n tenfusin,
Tinfusin* n umdaz d tayri
Nna s ur ǧǧin akw umineɣ !

Arireɣ zund kra n warra
Ku tifert, diges, d tin taṭsa
Kud ttgannaɣ tamettant
Ttirireɣ amdaz n tmeddurt !

Arireɣ akw ayen s ttamneɣ
Akud g d-ttasiɣ ad t-snileɣ
Irir g imejjan da ittifsis
Tiwengimin mḍint azmumeg !

Arireɣ tudert i yimeẓẓanen
Ad asen-fkeɣ imikk n usirem
Kud t-ttirireɣ, ttergigiɣ,
Ttiniɣ : yan wass ad amneɣ !

Arireɣ g wussan tafilya *
Tezdeɣ-iyi agensu n wul
Nesɣwayya yiss s ugudi
Xes nekk hill ayed t-ittiriren !

Riɣ ada sbeddeɣ amaḍal
Fkeɣ-as udem yaḍen,
Riɣ ad sbeddeɣ amaḍal
Netta irta-yi xes izdar !

Meqquṛeɣ amm umezruy
Ǧǧuwneɣ irir dinna kkiɣ
N tenfusin, tin tayri,
Ad iɣilen akw is medzeɣ !

Nekk d-amedyaz n iɣreman
Idduklen inurar ula tmerdal
Suleɣ da ttirireɣ tafilya
Af ad ur irireɣ ttwex * !

Anumid
(Le Troubadour, Jacques BREL)

*Histoire.
*Tafilya, de Philia, l’amitié en grec ancien qui veut dire l’amour raisonnable.
* Haine.

Tasghunt Idles

View all contributions by Tasghunt Idles

Similar articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.